"Te dzieci trzeba pokochać.
One mają swój świat, do którego trzeba dotrzeć
i wydobyć zeń głęboko ukryte piękno."
          /Maria Grzegorzewska/  

 
Kontakt E-mail STOWARZYSZENIE
 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY DPS W KADŁUBIE

ustaw jako homepage dodaj do ulubionych  

  :: MENU ::

strona główna

aktualności

zajęcia

kadra 

historia

patron

osiągnięcia

Rada Rodziców

Informacje dla Rodziców


 
   :: kadra ::

 

KADRA NASZEJ SZKOŁY:

  

Wysokie kwalifikacje zawodowe nauczycieli, bogactwo stosowanych form i metod pracy
z uczniem, duże zaangażowanie i innowacyjność sprzyja skutecznej rewalidacji uczniów.

Dyrektor szkoły - s. Jolanta Wojtaszak

Psycholog - Agnieszka Rużycka - Rączkowska

Neurologopeda - Elina Bukina

Bibliotekarka - Ewelina Pisarek

Katechetka - s. Halina Padoł

Księgowa - Sylwia Stanek

Nauczyciele:

 Roman Bem 

 Wiesław Biela 

 Elina Bukina 

 Jan Chabraszewski

Lidia Choroba

s. Beata Hajnos

 Krzysztof Kańgowski

 Marta Kapica

Leszek Kosydor

 Dariusz Lejżak

 Barbara Macygon

 Iwona Mielcarz

 Kornelia Mroszczyk 

  Piotr Nowakowski

Agnieszka Sepioło

 Monika Szendzielorz - Nowakowska 

 Halina Wielocha

Pomoce nauczyciela:

Barbara Mróz, Beata Andryszek, Krystyna Szłapa, 

Joanna Długosz, Anita Pietruszka


 


Wszelkie prawa zastrzeżone.

 Publikowanie zdjęć, tekstów lub ich fragmentów bez zgody autorów zabronione.


 
   ::  realizowane projekty ::

"Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy" - projekt systemowy nr POKL.02.00-16-001/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy

"Fascynujcy Świat Nauki i Technologii" - projekt systemowy nr POKL.09.01.02-16-001/13 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - uczniowie szkoły podstawowej   :: współpracujemy z ::


Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Sekcja Olimpiad Specjalnych "Delfinek"


Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś"